BLOG

 30 anys ... i et seguirem facilitant el treball per molts anys més.

30 anys ... i et seguirem facilitant el treball per molts anys més.

Revestimiento PSI Placsell® Sanitario Industrial

30 anys ... i et seguirem facilitant el treball per molts anys més.

 Seguim treballant sota estrictes normes de seguretat.

Seguim treballant sota estrictes normes de seguretat.

Revestimiento PSI Placsell® Sanitario Industrial

Seguim treballant sota estrictes normes de seguretat.

 Revestiment compromès amb el medi ambient.

Revestiment compromès amb el medi ambient.

Revestimiento PSI Placsell® Sanitario Industrial

Placsell, a l'ésser un revestiment no porós, no adherent i estar segellat ...

PSI Placsell®. Producte internacionalitzat.

PSI Placsell®. Producte internacionalitzat.

Revestimiento PSI Placsell® Sanitario Industrial

El nostre producte estrella, Placsell Sanitario Industrial (PSI) cada vegada més internacionalitzat.