BLOG

Ara amb el Covid-19 la neteja i desinfecció és més important que mai. Amb Placsell és fàcil. Revestimiento PSI Placsell® Sanitario Industrial 04/11/2020

Covid19.Placsell.Coberplast

Una de les preocupacions que més qüestions suscita en aquests temps de pandèmia global per a les empreses, és la neteja de les diferents estances i el temps que pot perdurar el nou coronavirus en les diferents superfícies de les parets i sostres.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS), en els seus estudis preliminars apunta que el virus pot subsistir en les superfícies des d'unes poques hores fins a diversos dies. Ens indiquen que en les unions de les rajoles (un dels materials més usats en les naus industrials) el virus pot romandre fins a cinc dies.

Des de Revestimientos Coberplast recomanem "tapar" les parets i sostres on tinguem juntes, on pot proliferar el virus, amb ®Placsell Sanitari. Alguns dels avantatges:

  • - No porós, resistent a l'aigua, a la pressió, superfície no adherent i per això fàcil de netejar.
  • - Resistent a impactes i elàstic, impossible de abonyegar.
  • - Inalterable a greixos animals, proteïnes, sang, excrecions i altres àcids naturals que existeixen dins
  •   de la indústria alimentària, així com a la majoria dels àcids existents en el mercat.
  • - Resistent a atacs de la majoria de productes químics, incloent detergents alcalins.
  • - No és tòxic, no contamina ni produeix olors en la seva instal·lació

Aquesta és la solució, ja que no serveix únicament amb netejar les rajoles amb una mànega Karcher i lleixiu, el virus seguirà proliferant.                          

Coberplast.Paredes.
ABANS
Coberplast.Paredes.despues
DESPRÉS