Protecció parets - arrambadors

Aquesta protecció consisteix en una placa de polipropilè color blanc de 6 mm gruix, de 30x300 cm que ve amb els cants mecanitzats en rodó i amb els forats avellanes fets, a força de 2 cada 50 cm, proveïts d'un tap que queda embotit i enrasat en la peça, complint amb això la normativa sanitària.

Amb això evitem haver de revestir tota o part de la paret, simplement col·locant el arrambador (cargolat i segellat amb silicona) a la zona danyada pel pas de carros o similars, molt útil en passadissos i en zones de molt tràfec. Ref. (9A)

Es poden subministrar altres mesures per encàrrec.