BLOG

PSI Placsell®. Producte internacionalitzat. Revestimiento PSI Placsell® Sanitario Industrial 12/12/2019

El nostre producte estrella, Placsell Sanitario Industrial (PSI) cada vegada més internacionalitzat.

Entre l'any passat i el present s'han enviat dos contenidors, un 20 peus i un altre de 40 peus, a una indústria tonyinaire de les illes Seychelles, que suposen més de 10.000 m2 per a revestir totes les càmeres frigorífiques de conservació i congelació.

Juntament amb el primer contenidor enviem a un primer operari per formar un equip de muntatge amb personal local, equip que després complet el revestit de la resta de càmeres.

Aquestes càmeres estan fetes a base de panell sandvitx, el qual estava abonyegat i en mal estat, ara han quedat revestides amb PSI el que suposa, no mes manteniment, total resistència al cop i fàcil neteja i amb això de quedar solucionat el problema de per vida .

ABANS

DESPRÈS

També s'han enviat alguna cosa més de 2000 m2 a una indústria càrnia de la República de Ghana, per revestir tres càmeres frigorífiques, amb el mateix problema que les anteriors, quedant també solucionat el problema de per vida.

ABANS

DESPRÈS