BLOG

Revestiment compromès amb el medi ambient. Revestimiento PSI Placsell® Sanitario Industrial 12/02/2020

1.- Placsell, a l'ésser un revestiment no porós, no adherent i estar segellat amb junta estanca facilita la neteja i amb això l'estalvi en aigua i detergents.

Diversos dels nostres clients, principalment escorxadors, ens han dit que han passat de netejar a fons les parets cada un o dos dies, a fer-ho un cop per setmana i amb molt menys consum d'aigua.

2.- Molts dels nostres clients havien de pintar les càmeres amb pintura de poliuretà cada tres anys, amb Placsell han quedat revestides aquestes de per vida, evitant olors i deixalles de pintura sempre contaminants, afavorint així a el medi ambient.

3.- Amb Placsell, al poder revestir les parets tapant la pintura, les rajoles o panells existents, s'evita el desenrunament i amb això la proliferació de deixalles i escombraries.

4.- Placsell és un revestiment de per vida, amb l'avantatge que és reutilitzable si per qualsevol motiu s'hagués de traslladar el revestiment a una altra superfície.

5.- Els sobrants que es puguin produir a les instal·lacions, són recuperats i enviats a fàbrica per al seu reciclatge, simplement cal que quedi liquat i novament passar-ho per la filera de 3 mm per convertir-ho de nou en planxes.

EL MUNTATGE ÉS FÀCIL, RÀPID I NET.