Placsell® Sanitario Industrial (PSI).

Qualitats.

  • No porós, resistent a l'aigua, a la pressió, superfície no adherent i per això fàcil de netejar.
  • Resistent a impactes i elàstic. Impossible de abonyegar.
  • Inalterable a greixos animals, proteïnes, sang, excrecions i altres àcids naturals que existeixen dins de la indústria alimentària, així com a la majoria dels àcids existents en el mercat.
  • Resistent a atacs de la majoria de productes químics, incloent detergents alcalins.
  • No és tòxic, no contamina ni produeix olors en la seva instal·lació.
  • Excel·lent a baixes temperatures, resistent a l'abrasió i impermeable al vapor humit (resisteix temperatures entre -40ºC i + 60ºC).
  • Instal·lació simple, sense obres, lleuger de pes, no necessita assecat i és reutilitzable.
  • No necessita pintura ni cap altre manteniment.
  • No corrosiu.