Placsell® Sanitario Antimicrobiano (PSA).

Característiques tècniques.

Característiques

Norma

Resultat

Material   PVC-E/PVC U/PVC flexible
Pes   5,4 Kg/m2
Panells per m2   2
Densitat: PVC-E   0,80+-0,02 grs/cm3
Capa extrusió PVC-U ISO 1183-1A 1,49+-0,02 grs/cm3
Junta estanquitat PVC flexible   1,30+-0,02 grs/cm3
Absorció d'aigua DIN 53 495 < 1%
Classificació reacció foc Euro clase (UNE13501-1) B-s3,d0
Marcat CE EN 13245-2  
Coeficient dilatació lineal ISO 11359-2 a -25ºC,28,8 10-6K-1
  a 60ºC,71,6 10-6K-1
Temperatura d'ignició a causa de font externa   330ºC - 400ºC
Temperatura d'ignició espontània   450ºC
Temperatura de reblaniment Vicat (PVC-E) UNE EN ISO 306 67
Mòdul aparent d'elasticitat en flexió (PVC-E) ISO 178 A 1300 +-200 Mpa
Tensió màxima (PVC-E) ISO 527-2 20+-2 Mpa
Allargament al trencament (PVC-E) ISO 527-2 30+-2 %
Coeficient expansió tèrmica VDE 0304 0,54 10-4 K-1
Conductivitat tècnica DIN 52 612 0,062 W/Mk
Resistència a l'impacte CHARPY a 23º ISO 179 25 +- 2 KJ/m2