Placsell Sanitario Techos (PST).

Propietats i aplicacions.

 • Senzill d'instal·lar i sense obres
 • Fàcil de desmuntar si escau
 • Permet col·locar aïllament previ
 • Fàcil neteja
 • No necessita manteniment
 • No absorbeix humitat ni crea fongs
 • No fa olor
 • Compleix la normativa sanitària vigent

I és ideal per a tots aquells locals que es precisi d'un sostre sanitari, de fàcil neteja i que resulti més decoratiu.

 • Botigues
 • Cuines
 • Parades de mercat
 • Supermercats
 • Vestuaris
 • Cambres frigorífiques
 • Obradors escorxadors, fleca, carnisseria, peixateria, etc...
 • Laboratoris
 • Plats cuinats
 • etc…