Placsell® Sanitario Industrial (PSI).

Especificacions.

Característiques

Especificació

NOM QUÍMIC Polipropilè
GRAU Co-polímer
ESTAT NORMAL Sòlid = rotllos o planxes
COLORS ESTÀNDARD Blanc
OLOR Inapreciable
PES ESPECÍFIC 0,91
REACCIÓ AMB ALTRES PRODUCTES QUÍMICS Informació disponible sota petició
ESTABILITAT Dúctil a 146 ºC. No es descompon sota escalfament per sota de 280ºC.
COMPORTAMENT AL FOC Com la majoria dels polímers orgànics, PP cremarà lentament formant gotes, però és difícil que ignifugue i encara que combustible no és inflamable. Els principals productes de combustió són diòxid de carboni, monòxid de carboni, aigua i carbó. En cas de foc, qualsevol extintor disponible pot ser utilitzat. (DIN 4102 = B2) (DIN EN 13501-1 = E-d2)
CORROSIÓ No es corrosiu
TOXICITAT PP Estàndard és aconsellable per al seu ús en contacte amb alimentació.

Propietats

Especificació

DENSITAT 0,91 g/m3
RESISTÈNCIA A TRACCIÓ 17 M pa. Mètode d'assaig: BS 2782 mètode 320C
DURES 70 Shore D
RESISTÈNCIA IZOD 23ºC 300 J/m. Mètodede d'assaig: ASTM D256A, VNE 53184
MÒDUL DE RESISTÈNCIA Mpa 900-1100 DIN 53456
MÒDUL DE FLEXIÓ Mpa 900-1300 ASTM 790
TEMP. DISTORSIÓ PER CALOR (ºC) 85-95 ASTM 648 0 46N/mm2 (HDT)
TEMP. REBLANIMENT (ºC) 145-150 DIN 53460 VICAT
CALOR ESPECÍFIC (KJ/kgºC) 1.7-1.9
COEFICIENT DE DILATACIÓ K-1 1x10-4 a 20ºC DIN 53752, lineal 2x10-4 a 90ºC
RESISTIVIDAD VOLUMÈTRICA (ohm.cm) > 10 16 DIN 53482
RESISTIVIDAD SUPERFICIAL (ohm) > 10 13 DIN 53482
PERMISSIVITAT RELATIVA 2.25 a 1KH IEC 250