Placsell® Sanitario Decorativo. PSD

Aquesta és una altra variant dels nostres sistemes de revestiment, que ve a cobrir, dins de la indústria en general i l'alimentària en particular, el poder revestir aquelles instal•lacions que necessiten, per la seva utilitat, d'un major nivell decoratiu a més del sanitari.

L'avantatge d'aquest sistema és que no porta perfilaria vista, ja que les plaques van encadellades i per això queden ocults tots els cargols de fixació de les mateixes.

Això fa que per a segons quines instal•lacions resulti un acabat molt més decoratiu, però mantenint les qualitats sanitàries exigides per la indústria alimentària, farmacèutica i hospitalària.

Botigues, cuines, parades de mercat, supermercats, vestuaris, laboratoris, rentacotxes, plats cuinats, etc...